Epidemisk hepatitt er hepatitt forårsaket av hepatitt A-virus, se hepatitt.