Epidemisk hepatitt, hepatitt (leverbetennelse) forårsaket av hepatitt A-virus, se hepatitt.