erstatningsansvar

Erstatningsansvar, plikt til å yte godtgjørelse i form av penger til en person som har lidt skade eller tap. I forbindelse med ytelse av helsetjenester er det vanligvis fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at erstatningsansvar skal inntre:

Personen må ha lidt et økonomisk tap.

Tapet må skyldes behandlingen som er gitt.

Tapet må ha vært påregnelig.

Behandlingen som er årsak til skaden, må ha avveket fra det som ansees som adekvat, det vil si at det må foreligge en feil eller en svikt.

For at enkeltpersoner i helsetjenesten skal bli holdt personlig ansvarlig, må de i tillegg til å ha gjort en feil også ha opptrådt uaktsomt (culpa). Dersom de har opptrådt svært kritikkverdig (grovt uaktsomt), kan de bli pålagt å betale godtgjørelse for tort og svie, dvs. ikke-økonomiske følger. Denne formen for godtgjørelse kalles oppreisning.

Unntaksvis inntrer erstatningsansvar selv om helsetjenesten eller helsepersonell ikke har gjort noen feil eller opptrådt uaktsomt. Det kalles objektivt ansvar.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg