Etologi, studiet av atferdsmønstre i naturlige omgivelser, brukes oftest om studiet av atferdsmønstre hos dyr. Det legges vekt på å analysere atferdens betydning for dyrenes tilpasninger til omgivelsene og forsøke å forstå hvordan atferdsmønstrene har utviklet seg. Se også sosiobiologi.