Etylalkohol, vanlig alkohol eller sprit. Strukturformelen er CH3CH2OH. Se alkohol.