Extrinsic factor, betegnelse på vitamin B 12. For at vitaminet skal absorberes i tarmen, må det kobles til et glykoprotein som produseres i magesekkens slimhinne. Dette glykoproteinet kalles intrinsic factor, dvs. indre faktor.