Fallos, den greske betegnelsen på en erigert (stiv) penis. Fallos symboliserer i mange kulturer styrke, makt, tapperhet, krigerskhet, maskulinitet og fruktbarhet. Psykologisk betyr det å være fallisk at personen har maskuline trekk og egenskaper, med tendens til dominans og maktutøvelse.