Falsk arv, betegnelse på likheter mellom foreldre og barn som ikke skyldes overføring av biologiske arveanlegg, men de felles kårene som foreldrene og barna lever under. Likhetene skyldes dessuten at barna ubevisst etterligner foreldrene når det gjelder atferd (mimikk, tale, gange osv.). Noen ganger brukes betegnelsen også om medfødte misdannelser og sykdommer som ikke er betinget av arveanlegg, men av skadelige påvirkninger i fosterlivet.