Familiær, som forekommer hos flere personer i en familie. Ordet brukes særlig om arvelige sykdommer.