Filopodie er en trådformet utløper på celleoverflaten fylt med tette bunter av aktintråder.