Forsert ekspiratorisk volum1, volumet av luften man puster ut i løpet av det første sekundet av en forsert ekspirasjon (utånding). Viktig parameter ved diagnostikk og kontroll av obstruktive lungesykdommer som astma og KOLS. Ved denne typen lungesykdommer er hastigheten på luftstrømmen ved en forsert ekspirasjon redusert.