Forskningsetikk er den del av etikken som har med planlegging, gjennomføring og rapportering av forskning å gjøre.

Begrepet «forskningsetikk» viser til et bredt sett av normer, verdier og institusjonelle ordninger som bidrar til å regulere forskningsvirksomhet. Dette inkluderer ansvaret overfor kollegaer, andre mennesker, dyr, miljø og samfunn i vid forstand, samt forskningens sannhetsforpliktelse: Å akseptere påviselig sanne og forkaste påviselig falske påstander.

I medisinsk forskning handler forskningsetikken i stor grad om å unngå å påføre forskningsdeltakere skade eller unødvendige belastninger, å beskytte personvernet og å sikre troverdigheten av forskningsresultater.

I Norge finnes De nasjonale forskningsetiske komiteene som er frittstående organer for forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet i forskning på alle fagområder. De tre komiteene dekker alle fagfelt og jobber etter fagspesifikke forskningsetiske retningslinjer. Komiteene heter

  • Nasjonal forskningsetisk komite for medisin og helsefag (NEM
  • Nasjonal forskningsetisk komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
  • Nasjonal forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

I tillegg har vi Forskningsetikkloven, som er en egen lov om organisering av forskningsetisk arbeid. Denne fastslår blant annet forskeres og forskningsinstitusjoners ansvar for forskningsetikk.  

Forskning innenfor medisin og helsefag reguleres av Helseforskningsloven og må forhåndsgodkjennes av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.  

Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale deklarasjoner og konvensjoner om forskningsetikk, som Vancouveranbefalingene om medforfatterskap og Helsinkideklarasjonen om medisinsk forskning som omfatter mennesker.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.