forskningsetikk

Forskningsetikk er den del av etikken som har med planlegging, gjennomføring og rapportering av forskning å gjøre.

Begrepet «forskningsetikk» viser til et bredt sett av normer, verdier og institusjonelle ordninger som bidrar til å regulere forskningsvirksomhet. Dette inkluderer ansvaret overfor kollegaer, andre mennesker, dyr, miljø og samfunn i vid forstand, samt forskningens sannhetsforpliktelse: Å akseptere påviselig sanne og forkaste påviselig falske påstander.

I medisinsk forskning handler forskningsetikken i stor grad om å unngå å påføre forskningsdeltakere skade eller unødvendige belastninger, å beskytte personvernet og å sikre troverdigheten av forskningsresultater.

Forskningsetikk i Norge

I Norge finnes De nasjonale forskningsetiske komiteene som er frittstående organer for forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet i forskning på alle fagområder. De tre komiteene dekker alle fagfelt og jobber etter fagspesifikke forskningsetiske retningslinjer. Komiteene heter

  • Nasjonal forskningsetisk komite for medisin og helsefag (NEM
  • Nasjonal forskningsetisk komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
  • Nasjonal forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi (NENT)

I tillegg har vi Forskningsetikkloven, som er en egen lov om organisering av forskningsetisk arbeid. Denne fastslår blant annet forskeres og forskningsinstitusjoners ansvar for forskningsetikk.

Forskning innenfor medisin og helsefag reguleres av Helseforskningsloven og må forhåndsgodkjennes av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Internasjonale konvensjoner

Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale deklarasjoner og konvensjoner om forskningsetikk, som Vancouveranbefalingene om medforfatterskap og Helsinkideklarasjonen om medisinsk forskning som omfatter mennesker.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg