Hvis man skyver et objekt langs en bordplate, vil en del av den kraften man skyver med, gå med til å overvinne den motstanden som dannes mellom gjenstanden og bordet. Denne motstanden kalles friksjon. De kreftene som brukes til å overvinne friksjon, vil gå tapt i form av varme. Også når luft strømmer gjennom bronkiene og blod gjennom blodårene, må friksjon overvinnes. Når vi beveger våre muskler og lunger, vil noe energi omdannes til varme fordi vevselementer beveger seg i forhold til hverandre. Det oppstår «gnisninger», det vil si friksjon. Ved for eksempel en tilstand som lungefibrose kan en slik indre vevsmotstand bli unormalt høy, slik at det blir tungt å puste.