Fylkesmann, øverste representant for Kongen og regjeringen i et fylke. Fylkesmannen leder virksomheten ved fylkesmannsembetet. Ved hvert fylkesmannsembete er det ansatt i størrelsesorden 100–200 arbeidstakere fordelt på ulike avdelinger. Fylkesmannen har tilsynsoppgaver overfor den kommunale forvaltningen, f.eks. i utdanningssektoren, sosialtjenesten og barnevernstjenesten. Dessuten skal fylkesmannen samordne det arbeidet som ytes overfor kommunene av andre statsorganer i fylket. Fylkesmannen har også en rekke direkte oppgaver i forhold til helsetjenesten, dels med hjemmel direkte i lovgivningen og dels for eksempel på vegne av Sosial- og helsedirektoratet, særlig innenfor forebyggende helsearbeid og relatert til helsepolitiske satsninger. Fylkesmannen behandler klager over vedtak fattet av kommunen vedrørende miljørettet helsevern.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.