Fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker ble opprettet i 1993 og fatter først og fremst vedtak etter barnevernloven. Det dreier seg blant annet om barneverntjenesten skal overta omsorgen for et barn, om samværsspørsmål, om spørsmål om fratakelse av foreldreansvar og om tiltak for barn med atferdsvansker. Fylkesnemnda fatter også vedtak vedrørende bruk av tvangsmidler overfor rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven.  Fylkesnemnda i Oslo og Akershus er dessuten tillagt vedtaksmyndigheten i tvangssaker etter smittevernloven.

Inntil 1991 var det også i hvert fylke en fylkesnemnd som fattet vedtak i en del folketrygdsaker, for eksempel saker om uførepensjon og attføringspenger. Disse oppgavene ivaretas nå av NAVs fylkeskontor.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.