De fleste arter som formerer seg seksuelt, danner to ulike kjønnsceller, vanligvis av ulik størrelse. Den største er som regel ubevegelig og kalles eggcelle, mens den minste som regel er aktivt bevegelig og kalles sædcelle. Individer som produserer eggceller, kalles hunner, og de som produserer sædceller, kalles hanner. Hos en del arter kan samme individ danne både egg- og sædceller (hermafroditter).