Ganebenet er en liten, paret knokkel som danner bakerste del av den harde ganen, en del av sideveggen i nesehulen og litt av gulvet i øyehulen.