Generasjon, slektsledd. Brukes både om tiden fra en person blir født til hans/hennes avkom blir født og om alle mennesker som lever på samme tid.