Genetisk byrde, betegnelse brukt på menneskets gjennomsnittlige belastning av arveanlegg som i enkel eller dobbel dose medfører sykdom eller redusert levedyktighet. Ut fra økning av sykdomsbelastning ved nært inngifte har man lenge trodd at hvert enkelt menneske i gjennomsnitt bærer 4–5 anlegg som hver enkelt i dobbel dose vil gi et handicap, se også human genetikk.