Genetisk terapi, brukes ofte om genterapi, men omfatter egentlig også annen bruk av genetisk informasjon enn tilførsel av et fremmed eller et konstruert gen.