Gero-, geronto-, forstavelser som angir at noe har med alderdommen å gjøre.