giftplanter

Giftplanter, planter som inneholder giftstoffer i mengder som kan føre til alvorlig helseskade eller forgiftning ved inntak. Disse plantene har vært kjent fra oldtiden og har vært benyttet både som rusgifter, legemidler, i drapshensikt og til henrettelser. Planteforgiftninger opptrer lettest hos barn, og planter med bær eller belger som barn kan fristes til å spise (f.eks. barlind, gullregn, tysbast), bør unngås både som stueplanter og som prydbusker i hagen. Siden mange planter i noen grad er giftige, bør inntak behandles som forgiftning inntil giftighet er avkreftet. Informasjonsbrosjyrer over giftige planter kan fås på helsestasjoner, apoteket eller direkte fra Giftinformasjonen. Giftinformasjonens rådgivningstelefon, som også er døgnåpen for publikum, kan kontaktes. Se også forgiftning.

Flere giftplanter har vist seg å inneholde stoffer som i riktig dose har vært nyttige til medisinsk bruk, f.eks. revebjelle (digitalis) og belladonna (atropin). Se også medisinplanter.

De vanligste giftige plantene som vokser i norge

Tabellen omfatter både viltvoksende planter, hage- og stueplanter.

Akeleie Aquilegia vulgaris
Barlind Taxus baccata
Belladonnaurt Atropa belladonna
Bergflette Hedera helix
Bjørnekjeks Heracleum sibiricum
Bulmeurt Hyoscyamus niger
Dieffenbachia-arter Dieffenbachia sp.
Firblad Paris quadrifolia
Fredslilje Spatiphyllum kochii
Giftkjeks/skarntyde Conium maculatum
Gullregn Laburnum anagyroides
Hvitveis Anemone nemorosa
Jerusalemsøtvier Solanum pseudocapsicum
Kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzianum
Klematis Clematis sp.
Kristtorn Ilex aquifolium
Liljekonvall Convallaria majalis
Lupin Lupinus sp.
Oleander Nerium oleander
Peon Paeonia sp.
Piggeple Datura stramonium
Pinselilje Narcissus poëticus
Potet Solanum tuberosum
Påskelilje Narcissus pseudonarcissus
Revebjelle Digitalis purpurea
Ridderspore Delphinium sp.
Selsnepe Cicuta virosa
Snøbær Symphoricarpos rivularis
Stuekala Zanthedeschia aethiopica
Svaleurt Chelidonium majus
Syngonium-arter Syngonium sp.
Tidløs Colchicum vulgare
Trekanteuforbia Euphorbia trigona
Treklatrer Philodendron sp.
Tromsøpalme Heracleum laciniatum
Tulipan Tulipa sp.
Tyrihjelm Aconitum septentrionale
Tysbast Daphne mezereum
Vandreblomst Lantana camara
Venusvogn/storhjelm Aconitum napellus
Vindublad Monstera deliciosa
Vivendel Lonicera periclymenum

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg