Glukonsyre, syre som oppstår ved forsiktig oksidasjon av glukose, nemlig ved at karbonatom nr. 1 (aldehyd-karbonatomet) blir omdannet til en karboksylsyregruppe. Kalsiumsaltet av glukonsyre, som i motsetning til mange andre kalsiumsalter er lettløselig i vann, brukes som kalsiumkilde når det er nødvendig med kalsiumtilførsel utover det som finnes i maten. En fosforsyre-ester av glukonsyre er et viktig mellomtrinn i oksidasjonen av glukose.