Gly-, glyko-, forstavelser som angir at noe har med sukker å gjøre.