Gruppeaudiometri, bestemmelse av hørselen hos en gruppe mennesker ved bruk av audiometer. Metoden brukes til å sile ut personer med hørselstap.