Gymnastikk, metodisk ordnede, systematiske kroppsbevegelser. Virker inn på så vel skjelett-muskelsystemet som på hjerte- og lungefunksjonen. Gymnastikk kan bidra til god utvikling av bevegelsesapparatet helt fra tidlig barnealder. Hver aldersgruppe krever spesiell gymnastikk (gymnastikk for eldre, gymnastikk for skolebarn), hvor man tar hensyn til bevegelsesapparatets utvikling og funksjon. Fysioterapeutene benytter gymnastikk både forebyggende og i sin behandling av sykdommer og skader.