Høreben, de tre små ben i mellomøret: hammer, ambolt og stigbøyle, som leder lydsvingningene fra trommehinnen til det indre øre. Se hørsel.