Hørselsforstyrrelser, se døvhet, hørselen, hørselshemning.