Hørselstap ved støyskade, døvhet for høye toner forårsaket av gjentatt påvirkning av sterke lydbølger, for eksempel fra tungt maskineri. De sterke lydene skader den delen av hørselsorganet som er følsom for høye toner, slik at disse ikke lenger kan registreres, mens middels høye og lave toner høres normalt. Støyskader rammer mange mennesker og er krevende å behandle.