Habituell, vanemessig eller ofte tilbakevendende. Ordet brukes særlig i forbindelsene habituell abort og habituell luksasjon (av ledd).