Habituell betyr 'vanemessig' eller 'ofte tilbakevendende'. Ordet brukes særlig i forbindelsene habituell abort og habituell luksasjon (av ledd).