Halongass, bromholdige fluorkarbonforbindelser. Halon 1301 ble mye brukt som brannslokningsmiddel inntil det i 1995 av miljøhensyn kom forbud mot produksjon av dette. Se fluorkarboner.