Hamp, plante som hasjisj og marihuana kan framstilles av. Den er blitt brukt som tekstilplante helt fra oldtiden. Det vitenskapelige navnet er Cannabis sativa L. (Cannabis er slektsnavnet, sativa ('sådd') artsnavnet og L. antyder navngiveren, nemlig Linné). Noen ganger føyes også varianten til navnet. Denne angir hvor planten hører hjemme, f.eks. var. mexicana. Også andre tekstilplanter går under navn av hamp, f.eks. indisk hamp (Apocynum cannabinum), manilahamp (Musa textilis). I Norge er det forbudt ved lov å dyrke planter til narkotikaproduksjon.