Helhetsmedisin, retning innen alternativ behandling hvor en antar at svært mange sykdommer skyldes feil levesett, og at medisinske problemer derfor bør løses ved hjelp av en helhetlig tilnærming. Norsk Forening for Helhetsmedisin (NFHM) ble stiftet 1988 og arbeider for at helsevesenet skal bruke biologiske og helhetlige metoder i terapi og forebyggende helsearbeid.