Helserisiko, (fra engelsk health hazard), et uttrykk som er forsøkt innført i norsk medisinsk terminologi. Se hasard og giftighet.