Helserisiko er et uttrykk som er forsøkt innført i norsk medisinsk terminologi. Det kommer fra engelsk health hazard. Se hasard og giftighet.