Hemisfære er en halvkuleformet hvelving og en betegnelse på hver sidehalvdel av storhjernen.