Hemodiafiltrasjon, metode for fjerning av blodets avfallsstoffer og væskeoverskudd som vanligvis foregår kontinuerlig, dvs. gjennom hele døgnet. Brukes ved behandling av akutt nyresvikt på intensivavdelinger for pasienter med ustabil blodsirkulasjon. Det kombinerer fjerning av avfallsstoffer ved filtrasjon av store mengder væske (10–20 liter) fra plasma samtidig med meget langsom dialyse (se dialysebehandling). Dette tåles ofte bedre enn intermitterende hemodialyse hos denne pasientgruppen. Behandlingen er kortvarig og går over noen dager til et par uker.