Hemofiltrasjon, behandling av akutt nyresvikt på intensivavdelinger. Den foregår ved at avfallsstoffer fjernes ved såkalt konvektiv transport som betyr at væske fjernes fra blod i store mengder (10–20 liter per døgn) gjennom et høypermeabelt filter, og deretter tilsettes væske tilbake til blodet som ikke inneholder avfallsstoffer. Noen av avfallsstoffene fjernes mer effektivt ved hemodialyse, noe som benyttes ved kombinasjon av de to metodene i hemodiafiltrasjon.