Histamin1-antagonister, medikamenter som hemmer virkningen av histamin ved å hindre histamin i å binde seg til histamin1-reseptorer i vevet. Derved hemmes histaminets virkning i vevet, og følgelig også den allergiske reaksjonen. Brukes ved allergiske lidelser som for eksempel høysnue. Se også antihistaminer.