Hukommelsescelle, celle som er ansvarlig for immunologisk hukommelse. Når kroppen møter et bestemt antigen, reagerer immunsystemet og danner hukommelsesceller. Når kroppen ved en senere anledning utsettes for det samme antigenet, er hukommelsescellene ansvarlige for en raskere, kraftigere og mer langvarig immunrespons. Hukommelsesceller er derfor av avgjørende betydning for kroppens utvikling av immunitet og forsvar mot infeksjon.