Hydrofil, stoffer som har affinitet til vann. De inneholder elektriske ladete grupper eller polare grupper, dvs. kjemiske grupper der negativ og positiv elektrisitet er skjevfordelt. Betegnelsen er anvendt om stoffer som lett løses i vann, eller om kjemiske grupper som binder vann.