Hygrometer, instrument som brukes til å måle luftfuktighet. Måleenheten er ofte prosent fuktighet. Det bygger på det forhold at ved en gitt temperatur er det en øvre grense for hvor mye vanndamp luften kan inneholde. Denne maksimale vanndampkonsentrasjonen angis som 100 prosent. Det svarer til et bestemt vanndamptrykk, som kalles metningstrykket, og som er bestemt av temperaturen. Når man trekker pusten, vil innåndingsluften på vei ned gjennom bronkiene bli mettet med vanndamp ved metningstrykket for 37 °C, som er 47 mm Hg. Fuktigheten avgis fra kjertler i bronkienes vegger. Hvis innåndingsluften er tørr, kan slimhinnene etter hvert bli uttørret, og det kan oppstå irritasjonstilstander i luftveiene og bronkitt. Dette er særlig tydelig ved opphold i store høyder hvor luften er kald og derfor tørr, og hvor man puster mer enn i lavlandet. Komprimert luft fra metallflasker, som kan brukes under dykking og ved respiratorbehandling på sykehus, er fullstendig tørr, og bør fuktes før den inhaleres. En innendørs luftfuktighet ved vanlig værelsestemperatur, på ca. 50 prosent, vil mange oppleve som den mest behagelige og skånsomme.