Indeks, opprinnelig brukt om tallmessige uttrykk for forholdet mellom ulike målbare størrelser (f.eks. kranieindeks). Brukes også om oppkonstruerte tallskalaer som benyttes for å skille mellom ulik størrelse eller utviklingsgrad av ulike fenomener, f.eks. stadier i kreftutvikling.