Indusere, det å sette i gang, det å bruke induksjon. Eks. indusert fødsel, fødsel igangsatt ved bruk av medikamenter.