Inositol-tri-fosfat, nedbrytningsprodukt av fosfolipid i cellens yttermembran. Fungerer som sekundær budbringer intracellulært ved å frigjøre Ca2+ fra endoplasmatisk retikulum.