Insersjon, sted hvor en sene, en muskel eller et annet organ er festet; senefeste, muskelfeste.