Intracavitærbestråling, innvendig bestråling av kreftsvulster i eller ved hulrom i kroppen, f.eks. i kvinnelige kjønnsorganer. Radioaktivt iridium, cesium eller kobolt føres med applikator til nøye tilpasset posisjon og gir der ioniserende stråling over et forhåndsberegnet tidsrom. Det oppnås høy stråledose i svulstvevet, med liten strålebelastning i kroppen for øvrig.