Inversjon, endring av et forhold til det motsatte, f.eks. at et organ er vrengt ut/inn, ligger opp ned eller på feil side av kroppen.