ion

Ion, elektrisk ladet atom eller atomgruppe. Ioner dannes når atomer eller molekyler opptar eller avgir ett eller flere elektroner (negative elementærpartikler).

Faktaboks

Etymologi
av gresk presens partisipp ‘vandrende’, av ienai, ‘gå, vandre’

En positiv ladning angis med et plusstegn til høyre ovenfor atomtegnet og en negativ ladning med et minustegn. Ioner kan være monovalente (med én positiv eller negativ ladning), divalente (med to ladninger), trivalente (med tre ladninger) osv., hvilket angis ved antallet pluss- eller minustegn.

Dissosiasjon

Visse stoffer, såkalte elektrolytter (syrer, baser og salter), spaltes ved oppløsning i vann i positivt og negativt ladede ioner. Prosessen kalles dissosiasjon. F.eks. er koksalt (natriumklorid, NaCl) i vann dissosiert i positive natriumioner og negative kloridioner.

Noen elektrolytter (f.eks. eddiksyre) dissosierer bare i liten grad. Rent vann (H2O) er meget svakt dissosiert i hydrogenioner (H+) og hydroksylioner (OH÷). Andre eksempler: Saltsyre (HCl) dissosierer til H+og Cl÷, svovelsyre (H2SO4) til H+og det divalente sulfationet SO4, og basen natriumhydroksid (NaOH) til Na+og OH÷. Syrer danner hydrogenioner (H+) og baser hydroksylioner (OH÷).

Elektrolyse

Betegnelsen ion skyldes at ioner beveger seg («vandrer») i et elektrisk felt. Sender man en elektrisk strøm gjennom et dissosiert stoff, vil de positive ionene vandre mot den negative elektroden, katoden, og kalles derfor kationer, mens de negative ionene vil føres mot den positive elektroden, anoden, og kalles anioner. Prosessen kalles elektrolyse.

Fysiologisk betydning

Reaksjoner mellom ioner spiller en uhyre stor rolle i fysiologiske prosesser. Alle proteiner har mange elektriske ladninger, både positive og negative, men de fleste har et overskudd av negative ladninger under fysiologiske forhold (pH nær 7), og vandrer derfor mot anoden i et elektrisk felt (elektroforese). Ioner av f.eks. magnesium (Mg2+) eller klor (Cl÷) har helt andre egenskaper enn magnesiummetall eller klorgass.

Når det er tale om at vi trenger kalsium eller fluor i maten, er det i virkeligheten kalsiumioner eller fluoridioner det er tale om. Disse ionene finnes i form av salter i maten.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg