Irreversibel, som ikke kan forandres til motsatt retning. Brukes om prosesser som bare kan gå i én retning, om sykdomstilstander som ikke kan helbredes m.m.