Ischiadicus (nervus ischiadicus), sittebensnerven eller ischiasnerven, er kroppens største nerve. Den er både motorisk og sensorisk, og kommer fra nervefletningen i bekkenet (plexus sacralis, vanligvis fra segmentene L4-S3). Ischiasnerven går nedover langs baksiden av låret og forsyner musklene der. I knehasen deler den seg i to store grener: skinnebensnerven (nervus tibialis) som fortsetter nedover langs leggens bakside og ned til fotsålen, og leggbensnerven (nervus fibularis communis), som deler seg i en dyp og en overflatisk gren, og fortsetter langs utsiden av leggen og ned til fotryggen.