Isopropanol, en alkohol som brukes til tekniske formål (for eksempel i vindusspylervæske); ble tidligere av og til brukt til desinfeksjon. Se også propylalkohol. Isopropanol har lokal mageirriterende effekt (kvalme) og kan forårsake forgiftning. Den er mer giftig enn alkohol (etanol). Forgiftninger sees særlig hos alkoholikere (erstatning for alkohol) og av og til hos barn (ulykkestilfeller).